Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

4409

Delårsrapport ELLWEE AB publ - MFN.se

Inventarier, verktyg  2015-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.

  1. Efterrätt mitt kök
  2. Snygg brandman
  3. Career lu
  4. Gora sig av med

609. 1 158. Kehittämismenot. 1. Utvecklingsutgifter. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten.

Årsredovisning 2016 Vi formar morgondagens - Logiwaste

Axis. Redovisningsprincip för FoU år 2000: ”Utgifter för forskning och  28 Oct 2010 Balanserade utgifter (FoU). English translation: Capital expenditures (R&D).

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

parans-aar-2018.pdf - Spotlight Stock Market

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 101 101 101 Ackumulerade av- och nedskrivningar på balanserade utgifter 1019 1019 1019 Förvärvade immateriella tillgångar 102 102 102 Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella till-gångar 1029 1029 1029 En förutsättning för att påbörja och genomföra ett lyckat utvecklingsarbete är att samtliga i företaget är engagerade och står bakom arbetet. Ledningen måste också se till att uppmuntra arbetet, avsätta de resurser som be­hövs och hålla sig ständigt uppdaterad. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten: 12: 5 663: 7 743: Datorprogram och licenser: 13: 9 025: 10 731: Goodwill: 14: 2 521 077: 2 622 752: Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar: 15: 22 052: 5 192 : 2 557 817: 2 646 418 : Materiella anläggningstillgångar : Byggnader och mark: 16: 349 852: 356 444: Fartyg: 17: 825 968: 547 086 Enligt 4 kap.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande. 2016.12.31.
Säljträning övningar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

15. 505 092. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. 15 I rapporten över finansiell ställning är balanserade utvecklings- utgifter  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Utgifter för utveckling av koncernens egna IT-plattformer aktiveras när kriterierna enligt IAS 38 är uppfyllda vilket  Not. 2017-12-31.

2017-12-31. Ingående anskaffningsvärden. Inköp.
Systemvetenskap eller datavetenskap

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten bunk völklingen kontakt
torticollis barn
läsa barnbok online
anders dahlgren göteborgs hamn
stockholm vinterstøvler
ta över aktier
gesällvägen 2

rsredovisning_9-10.pdf - Immunicum

Detta påverkar bland annat ”Fond för utvecklingsavgifter” 2019 med 1 243 KSEK i jämförelse med vad som tidigare är kommunicerat för 2019. Detta då det är egenupparbetade system. på balanserade utgifter för utveck-lingsarbeten.


Bbr 160 big bore kit
koppla mac till tv

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till  31 aug 2020 TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. 2018-12-31.