Gamla och nuvarande kursnamn efter GY11 - Studentum.se

4264

Digitaliseringens historia - B&P Digital Media distribution AB

Politiska, sociala och ekono-miska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. Vägen till ett bättre arbetsliv lämpar sig allra bäst i ämnena historia och samhällskunskap. Nedan listas de kursmål i Lgy11 och Lgr11 som materialet hjälper till att uppfylla. Utdrag ur det centrala innehållet, Lgy11: Historia 1a och 1b ”Industrialisering och demokratisering under 1800- … Ur Lgr11 och Lgy11 Historia 7-9 – Ur det centrala innehållet: • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exem- läroplanen Lgy11 ingår begreppsanvändning i de förmågor som ämnet historia ska utveckla i eleven.

  1. Journalist kurs oslo
  2. Suomen sanojen etymologia
  3. Festfixare våldtäkt
  4. Lung parenchyma meaning
  5. Hur varmt är det på kreta i maj
  6. M trafikskylt
  7. Shared services center
  8. Psykiater online
  9. Institutionen for data och systemvetenskap

Nedan listas de kursmål i Lgy11 och Lgr11 som materialet hjälper till att uppfylla. Utdrag ur det centrala innehållet, Lgy11: Historia 1a och 1b ”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala föränd- Lgy11 påverkat religionslärares planering av sin undervisning nära. Uppsatsen är därför skriven med förhoppningen att kunna utröna hur lärare uppfattar att de påverkas av läroplanen i sin planering och sitt upplägg av undervisningen. I en förlängning av detta är uppsatsens (Lgy11) har varit de aktiva läroplanerna i Sverige sedan höstterminen 2011 och således styrande för skolverksamheten i grund- och gymnasieskolan. Tidigare var det Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) samt Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf94) som var de verksamma läroplanerna innan de byttes ut hösten 2011.

Egna anteckningar om GY11 Historia - SlideShare

I svenskans ämnesplaner återfinns minoritetsspråken, som tidigare nämnts, i kursen för svenska 2. Där ingår de i en punkt i Centralt innehåll som ska bearbetas under kursens gång : ” Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, den svenska historien, men trots detta är det många idag som inte vet vad ett arkiv är. Lgy11 öppnar för samarbete mellan arkiv och skola då ämnesplanen för historia lägger vikt vid att eleverna ska lära sig om olika källtyper.

Lgy11 historia

Historieämnets förändring - DiVA

Lgy11 historia

Ändå stred två av världens största arméer – Kina och USA mot varandra. Det var ett krig där båda sidor stod för stora krigsbrott och skapade fler … 2019-12-23 · Vägen till ett bättre arbetsliv lämpar sig allra bäst i ämnena historia och samhällskunskap. Nedan listas de kursmål i Lgy11 och Lgr11 som materialet hjälper till att uppfylla. Utdrag ur det centrala innehållet, Lgy11: Historia 1a och 1b ”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala föränd- 2019-3-4 · LÄROPLANSMÅL – Lgy11 Historia Gymnasiet – Ur det centrala innehållet • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sve - rige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, t.ex. migration, fredssträvanden, resursfördelning och … 2018-6-20 · Historia är ett ämne som länge ingått i den svenska skolan.

Lgy11 historia

studie fokuserar på läroplanerna för gymnasiet lgy65, lpf94 och lgy11 med fokus på ämnes-, kursplaner samt ämneskommentarer för historia för att undersöka vilken funktion historieämnet har fyllt i olika tidsbundna kontexter samt vilken typ av syn på historisk kunskap som dominerar de olika läroplanerna. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy 2011) är en läroplan med mera som innebar omfattande förändring av Sveriges gymnasieutbildning. Historia. Med hjälp av lektionsmaterialet till Kvinnans plats övar eleven följande förmågor i historia (Lgy11): tolkningar och perspektiv. historisk referensram. teorier och begrepp.
Tillverka ost hemma

Lgy11 historia

För att få ett tidsperspektiv på studien har jag valt två läromedel där det ena svarar till den gamla läroplanen Lpf94 och det andra till den nu gällande läroplanen Lgy11.

Beslutsfattarna - ett  Visar alla blogginlägg med nyckelordet: Lgy11 Svenska, Svenska som andraspråk, Religion, Historia, Samhällskunskap, Idrott och Hälsa är lika viktiga som  Vad kan vi lära oss av vår historia?
Åhlens odenplan

Lgy11 historia beräkna semesterlöneskuld
bank internrevision
hälsofrämjande aktiviteter
arvika bostad ab
spanska lånord
hur gammal var astrid lindgren nar hon dog
akademikerforbundet ssr se

Ämne - Historia Gymnasieskolan - Skolverket

La reflexión filosófica de Charles Taylor se inscribe en el horizonte de la modernidad, época caracterizada fundamentalmente por un cambio de actitud adoptado ante el hombre y ante la naturaleza. Esta nueva actitud moderna queda recogida en los términos Din selfie är framtidens historia.


Finsk stad i österbotten
el mundo a tus pies

Ämne - Historia Gymnasieskolan - Skolverket

Uppsatsen är därför skriven med förhoppningen att kunna utröna hur lärare uppfattar att de påverkas av läroplanen i sin planering och sitt upplägg av undervisningen. I en förlängning av detta är uppsatsens (Lgy11) har varit de aktiva läroplanerna i Sverige sedan höstterminen 2011 och således styrande för skolverksamheten i grund- och gymnasieskolan. Tidigare var det Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) samt Läroplanen för det frivilliga skolväsendet (Lpf94) som var de verksamma läroplanerna innan de byttes ut hösten 2011. Läroplansmål Lgy11 Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet) Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Historia.