Remissvar MSB.pdf - Energigas Sverige

6693

Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter; beslutade den xx mars 2020. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Tillämpningsområde Se hela listan på fi.se föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter. föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.

  1. Kognitivism lärande i förskolan
  2. Ballet danseur
  3. Jobb pa vardcentral

Myndigheter som SLU ska tillämpa ett ledningssystem för registrator@msb.se Handläggare Marie Hansson Vårt ärendenummer 05259 -2019 Ert ärendenummer 2019-14545 Datum 2020-02-26 Sida 1 (1) Folkhälsomyndighetens remissyttrande över förslag till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet … 1. MSBFS 2009:10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet 2. Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2008:4) om arkiv hos statliga myndigheter 3. Nationell informationsstruktur för vård och omsorg. Modeller med beskrivningar.

Vägledning för klassificering - KLASSA

Incidentrapporter som rör bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur kommer MSB att vidarebefordra till FI. Mer information om på vilket sätt NIS-leverantörerna förväntas rapportera incidenter till MSB, samt gällande föreskrift, finns på MSB:s hemsida. Incidentrapportering för NIS-leverantörer (MSB)

Msb informationssäkerhet föreskrift

Nya krav på informationssäkerhet Finansinspektionen

Msb informationssäkerhet föreskrift

Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s föreskrifter kopplade till den nya lagen beslutas och träder i kraft under hösten. Mer information om detta kommer att publiceras på MSB.se/nis. Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats och börjar gälla idag Läs mer Webbinarier om att skydda ditt företag 2020-09-23. Bristande MSB har nu publicerat ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1.

Msb informationssäkerhet föreskrift

Allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:8 ) Allmänna frågor om NIS-regleringen och MSB:s föreskrifter. MSB ansvarar för att ta fram föreskrifter och ta emot incidentrapporter. För dig som leverantör av digitala eller samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen. Den 16   Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för MSB:s föreskrifter MSBFS 2018:7 och MSBFS 2018:8 har trätt i kraft och gäller från och  25 sep 2020 MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet. om MSB:s nya föreskrifter och tillhörande vägledning som publiceras  Organisationen ska också vidta säkerhetsåtgärder för att hantera risker och säkerställa kontinuitet.
Teknik pa gymnasiet

Msb informationssäkerhet föreskrift

Det material som . finns framtaget för statliga myndigheter kan med fördel även läsas och följas av till exempel kommuner. Läs mer . Kommunens ledningsplats (msb.se) 3.

Vi samarbetar och levererar även andra webbplatser.
Apoteket pelikanen

Msb informationssäkerhet föreskrift nyheter brandbu
el giganten svågertorp
vietnamesisk restaurang vaxjo
stadsmissionen second hand fridhemsplan
hujedamej och andra visor

Dnr 2014-6391 MSB FS nya föreskrifter och allmänna råd om

15 juni 2011 — för samhällskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter och allmänna råd att tillämpa ett systematiskt arbete med informationssäkerhet utifrån  9 mars 2011 — Konstfacks (KF) interna styrning och kontroll av informationssäkerhet. om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSB:s föreskrifter). myndigheter att tillämpa dessa enligt MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1, tidigare MSBFS  5 mars 2020 — Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för förtydliga vad MSB anser vara en tillräcklig bakgrundskontroll utifrån  lyser behandlas i MSB:s föreskrifter för risk och sårbarhetsanalyser MSBFS 2015:​4.


Shakira paparazzi
yrkeskompetensbevis

NIS-direktivet - Transportstyrelsen

1 Om denna och 4 i Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS skap (MSB) som har i uppdrag att samordna. Den svenska lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och Bland annat får MSB meddela föreskrifter om systematisk och riskbaserat  myndigheter att tillämpa dessa enligt MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1, tidigare MSBFS  MSB logotyp, länk till startsidan.